FILEMAIN

آتش ۴ روزه بر جان ارتفاعات دشتستان

آتش ۴ روزه بر جان ارتفاعات دشتستان – تابناک | TABNAK
۴ روز است که آتش به جان ارتفاعات دشتستان افتاده، تلاش نیرو‌های امداد برای اطفاء حریق ادامه دارد، اما هر بار آتش از جای دیگری زبانه می‌کشد و پس از مهار …
آتش 4 روزه بر جان ارتفاعات دشتستان | 4 روز است که آتش به …
4 روز است که آتش به جان ارتفاعات دشتستان افتاده، تلاش نیرو های امداد برای اطفاء حریق ادامه دارد، اما هر بار آتش.
آتش ۴ روزه بر جان ارتفاعات دشتستان – تی نیوز
۴ روز است که آتش به جان ارتفاعات دشتستان افتاده، تلاش نیرو های امداد برای اطفاء حریق ادامه دارد، اما هر بار آتش از جای دیگری زبانه می کشد و پس از …
آتش ۴ روزه بر جان ارتفاعات دشتستان – تی نیوز
دهقانی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در حادثه آتش سوزی این است که آتش به آسانی شعله ور می شود، منطقه صعب العبور است و وزش باد و ارتفاع نیز مشکلات …
آتش ۴ روزه بر جان ارتفاعات دشتستان – شهریاریها
۴ روز است که آتش به جان ارتفاعات دشتستان افتاده، تلاش نیرو‌های امداد برای اطفاء حریق ادامه دارد، اما هر بار آتش از جای دیگری زبانه می‌کشد و پس از مهار …
آتش ۴ روزه بر جان ارتفاعات دشتستان – تابناک – خبربان
مدیرکل بحران استانداری بوشهر در گفتگو با ایسنا عنوان کرد، دسترسی به ارتفاعات دشتستان به دلیل صعب العبور بودن خیلی سخت است، ما نیروی …
آتش ۴ روزه بر جان ارتفاعات دشتستان|ایسنا – خبرپو
پویشگر: خبرپو.
آتش ۴ روزه بر جان ارتفاعات دشتستان|تابناک – خبرپو
پویشگر: خبرپو.

برچسب‌ها:, , , , ,