FILEMAIN

امدادگری که 27 نفر از اعضای خانواده خود را از دست داده

امدادگری که 27 نفر از اعضای خانواده خود را از دست داده – اخبار …
گزارش حسینی بای از عظیم آزادی امدادگر هلال احمر که 27 تن اعضای از خانواده و بستگان خود را در زلزله از دست‌داده اما آن‌قدر احساس مسئولیت کرد که با …
امدادگری که با وجود مرگ 27 نفر از بستگانش در حال امدادرسانی …
امدادگر هلال احمر 27 تن اعضای از خانواده و بستگان خود را در زلزله از دست‌داده اما آن‌قدر احساس مسئولیت کرد که با وجود غم بزرگی که دارد، در حال امدادرسانی …
امدادگری که در صحنه تصادف، پیکر مادر و برادرش را یافت – ایمنا
در پی این حادثه دو نفر کشته و یک نفر به شدت مصدوم شد. … در داخل خودرو را انجام داده اما متاسفانه در حین عملیات متوجه می‌شود که آسیب دیدگان تصادف، اعضای خانواده خودش هستند. … براساس این گزارش، متاسفانه مادر این امدادگر در صحنه تصادف و برادر وی نیز در بیمارستان به دلیل شدت جراحت وارد شده، جان خود را از دست دادند.
شب تلخ امدادگری که در صحنه تصادف، پیکر مادر و برادرش را …
در پی این حادثه دو نفر کشته و یک نفر به شدت مصدوم شد. … افراد گرفتار شده در داخل خودرو را انجام داده اما متاسفانه در حین عملیات متوجه می‌شود که آسیب دیدگان تصادف، اعضای خانواده خودش هستند. … متاسفانه مادر این امدادگر در صحنه تصادف و برادر وی نیز در بیمارستان به دلیل شدت جراحت وارد شده، جان خود را از دست دادند.
روزنامه جام جم (1396/08/27): سیل کمک های مردمی به … – Magiran
امدادرسانی در منطقه سه قربانی گرفته و نیروهای نظامی در کنار امدادگران و نیروهای مردمی … مردی که زن و بچه خود را در زلزله از دست داده، می گوید: من دیگر چیزی برای از دست … را به بیمارستان منتقل کرده بود به من گفت ۹ نفر از اعضای خانواده ام را از دست داده ام …
امدادگری که در صحنه تصادف، پیکر مادر و برادرش را یافت
در پی این حادثه دو نفر کشته و یک نفر به شدت مصدوم شد. … در داخل خودرو را انجام داده اما متاسفانه در حین عملیات متوجه می‌شود که آسیب دیدگان تصادف، اعضای خانواده خودش هستند. … براساس این گزارش، متاسفانه مادر این امدادگر در صحنه تصادف و برادر وی نیز در بیمارستان به دلیل شدت جراحت وارد شده، جان خود را از دست دادند.
‮ايران‬ – ‭BBC ‮فارسی‬ – ‮لحظه به لحظه با زلزله استان سیستان و‬‬ …
27 فروردین 1392 … مقامات پاکستان می‌گویند که دست کم ۳۴ شهروند این کشور در جریان زلزله کشته و ۸۰ تن … محمدتقی رخشانی، روزنامه‌نگار ساکن سیستان و بلوچستان از قول امدادگرانی که به منطقه … محمد عظیم، از اعضای هلال احمر پاکستان می گوید که دست کم نه نفر کشته شده‌اند.
آﻣﻮزش ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻛﻤﻚ
ﻳﻚ دﺳﺖ ﺧﻮد را روي ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ او ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و. ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ دﻳﮕﺮ را زﻳﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎ. ن ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ را ﺑﻪ آراﻣﻲ. ﻋﻘﺐ ﺑﺮده و ﭼﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺷﺼﺖ و اﺷﺎرة ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ را.
مرداد 93 – تقدیر دبیر کل سازمان ملل از امداد گران انساندوست …
دبیر کل سازمان ملل … های امدادگران قهرمانی را ارج نهاد که شجاعانه برای کمک به نیازمندان می شتابند. … تجدید می نماییم و همه آنانی که در راه این هدف اصیل جان خود را از دست داده اند را به یاد خواهیم سپرد. … اعضای خانواده ملل متحد – زندگی خود را در سودان جنوبی و غزه از دست دادند.
برگزاری دوره امداد و نجات ویژه امدادگران خواهر در بیرجند- اخبار …
وی افزود: هر خانواده باید حداقل یک امدادگر آموزش ‌دیده داشته باشد تا در زمان بروز حادثه و در … سرپرست جمعیت هلال احمر بیرجند با اشاره به فعالیت امدادگران و داوطلبان … دوره آموزشی عمومی امداد و نجات، 35 نفر از برادران امدادگر آموزش لازم را دیدند. لطیفی تصریح کرد: امدادگران و نجاتگرانی که دوره ‌های تخصصی را گذرانده‌ اند با …
ﻧﮕﺮش واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﺎن در ﻣﻮرد
درﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﺎک ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗــﻮع زﻟﺰﻟـﻪ (دیﻣـﺎه 1382) ﺑﺴـﯿﺎر ﺷـﺎﯾﻊ ﻫﺪف: ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ … اﻓﯿﻮﻧﯽ و ﺑﻘﯿﻪ از ﺧﺎﻧﻮادۀ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ، ﻣﺮدم ﺑﻢ، ﭘﺰﺷــﮑﺎن، ﭘﺮﺳـﺘﺎران و اﻣـﺪادﮔﺮان. ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ … در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﻤﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧــﺎﻧﻮاده،. اﻋﺘﯿﺎد ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﯿﺰان … ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را در اﺛﺮ زﻟﺰﻟــﻪ از دﺳـﺖ داده ﺑﻮدﻧـﺪ. از. اﯾﻦ 49 ﻧﻔﺮ، ﻫﻔﺖ … 27 ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ از دﺳـــﺖ دادن. …
روزنامه شهروند
ضیایی ادامه داد: «جمعیت هلال‌احمر چندین طرح را در دست بررسی دارد تا حضور زنان را در … بودند که با خانواده خود تعامل داشته و به‌عنوان نمونه دور یک سفره، همراه اعضای خانواده … لایحه‌ای که در زمینه احکام مالی دولت تصویب شده بود، گفت: «ما 27 ماده را شناسایی و … 200 نفر از امدادگران مرد که به درجه ایثارگری نایل شده‌اند، 34 نفر از بانوان امدادگر …
خودکشی مرد عصبانی در خانه باجناق – بهار نیوز
گروه حوادث: مرد جوان که چهار نفر از اعضای خانواده همسر سابقش را گروگان … حدود ساعت 3 بعدازظهر یکشنبه 27 بهمن، مأموران کلانتری 127 نارمک در تماس با … طلاها و هدیه‌هایی که در زمان ازدواج به همسرش داده بود به خانه باجناق سابقش رفت. … به رو شد دست به چاقو برد و با تهدید دست و پای دو نفر از اعضای خانواده همسرش را بست.
ﻧﮕﺮش واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﺎن در ﻣﻮرد – دانشگاه علوم …
درﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﺎک ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗــﻮع زﻟﺰﻟـﻪ (دیﻣـﺎه 1382) ﺑﺴـﯿﺎر ﺷـﺎﯾﻊ ﻫﺪف: ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ … اﻓﯿﻮﻧﯽ و ﺑﻘﯿﻪ از ﺧﺎﻧﻮادۀ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ، ﻣﺮدم ﺑﻢ، ﭘﺰﺷــﮑﺎن، ﭘﺮﺳـﺘﺎران و اﻣـﺪادﮔﺮان. ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ … در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﻤﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧــﺎﻧﻮاده،. اﻋﺘﯿﺎد ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﯿﺰان … ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را در اﺛﺮ زﻟﺰﻟــﻪ از دﺳـﺖ داده ﺑﻮدﻧـﺪ. از. اﯾﻦ 49 ﻧﻔﺮ، ﻫﻔﺖ … 27 ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ از دﺳـــﺖ دادن. …
امدادگری که در صحنه تصادف، پیکر مادر و برادرش را یافت …
در پی این حادثه دو نفر کشته و یک نفر به شدت مصدوم شد. … افراد گرفتار شده در داخل خودرو را انجام داده اما متاسفانه در حین عملیات متوجه می‌شود که آسیب دیدگان تصادف، اعضای خانواده خودش هستند. … متاسفانه مادر این امدادگر در صحنه تصادف و برادر وی نیز در بیمارستان به دلیل شدت جراحت وارد شده، جان خود را از دست دادند.
مهاجر افغان: خداوند داغ اولاد را به هیچ پدر و مادری نشان ندهد | …
فرزندان این خانواده نتوانستند به مکتب بروند و پدر خانواده دوبار به دلیل نداشتن اسناد، … اش از مرز عبور کنند، بقیه اعضای خانواده نیز از مرز گذشته و وارد ترکیه شوند. … قاچاقبران وعده کرده بودند که 27 نفر را به یونان از طریق بحیره مدیترانه با … شان را به آلمان بیاورند، اما نخست باید خود شان اجازه اقامت به دست بیاورند.
سيل جان‌ها و كاشانه‌ها را برد – روزنامه اعتماد
امدادگران هلال احمر، ‌سپاه و ارتش در روستاهاي سيل‌زده‌اند تا بي‌خانمان‌ها را … مرد جواني كه اهل چنار است و 7 نفر از اقوامش در سيل جان خود را از دست داده، در … خانواده 4 نفري اقوام برادرزنم از بين رفته‌اند، ‌در بين مفقودي‌ها دو كودك هستند كه هنوز پيدا نشده‌اند. … و جمعيت هلال احمر از اعضاي ‏هيات اعزامي به سرپرستي وزير نيرو هستند.
مرگ دردناک کولبر ۱۴ ساله در «ژالانه»+عکس – آفتاب نیوز
… از کولبران گرفتار سقوط بهمن شده که دو نفر از آن‌ها جان خود را از دست داده و یک نوجوان … ته ته شروع شد که طی آن دو نفر از این افراد توسط امدادگران هلال احمر پیدا شدند. … پدر خانواده خسروی سال‌هاست که چشمانش کم‌بینا شده؛ همین هم مشکلی شد بر … حتی کار به جایی رسید که اعضای هیأت دولت هم با ورود به این موضوع وعده دادند …
فداکاری خلبان هواپیمای اوکراینی چه بود؟ | ساعدنیوز
مادربزرگی که دو نوه اش را در این سانحه از دست داده بود به سختی از صندلی عقب … بسیاری از خانواده ها بستگان درجه سه و چهار خود را فرستاده بودند تا کار … سه امدادگر دیگر درحالی که کیسه برزنتی مخصوص حمل جسد پزشکی قانونی را … زن میانسال می گوید: پسرم 27 ساله بود، دکتر بود می خواست از اوکراین به کانادا برود.
به دنبال شادیِ گم شده در سرزمین‌های بلا دیده | روزنامه شهروند
… حسن بود که حادثه 21 آبان 96، خواهر و 27 نفر ‏از اقوام نزدیکش را از او گرفته بود. … پسر بچه‌ای در قلعه ‏شاهین بود که بعد از آن حادثه، هر شب در خواب راه می‌رفت. … و ‏مشاوران کرمانشاهی را با خود همراه کردند و بعد از غربالگری 11‌هزار کودک و … همین خانواده شب زلزله، ۲۷ نفر از اعضای ‏خانواده درجه یک را از دست داده بودند؛ …
Mahale 2.indd – شهرآرا
فارس به کسـب مقام برتـر در بازیگری نفر اول زن. و دوم مرد دسـت یافت … بـه اعمالی کـه گاه هیچ وقت. جبـران نمی شـود. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی. ﺧﺎﻧﻮاده درﮔﯿﺮ. ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از. آن ﻫﺎ ﻓﻮت ﮐﺮده.
خودکشی مرد عصبانی در خانه باجناق – حوادث – سلامت نیوز
مرد جوان که چهار نفر از اعضای خانواده همسر سابقش را گروگان گرفته بود، وقتی … به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، حدود ساعت 3 بعدازظهر یکشنبه 27 بهمن، … و هدیه‌هایی که در زمان ازدواج به همسرش داده بود به خانه باجناق سابقش رفت. … رو شد دست به چاقو برد و با تهدید دست و پای دو نفر از اعضای خانواده همسرش را بست.
ﺖ هﻼل ا اﺳﺎن ر ﻮی
ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را در اﻣﺎﻛﻨﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . –. اﺷﻴﺎء وﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻮط دارﻧﺪ را در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ . –. آﻣﻮزش ﺧﻮد و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده . –. ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ وﺳﺎﻳﻞ.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,