FILEMAIN

بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر روی کپک خاکستری عامل پوسیدگی سیب در شرایط پس

بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر …
بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر روی کپک خاکستری عامل پوسیدگی سیب در شرایط پس از …
بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر …
بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر روی کپک خاکستری عامل پوسیدگی سیب در شرایط پس از برداشت.
بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر …
بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر روی کپک خاکستری عامل پوسیدگی سیب در شرایط پس از برداشت | animation | 3020. سلام و عرض ادب …
پوسیدگی پس‌برداشت – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
بررسی اثرات ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی و ادویه‌ای در کنترل پوسیدگی‌های … ناشی از قارچ‌های Botrytis cinerea و Rhizopus stolonifer تحت شرایط In vitro و In vivo … نرم (Rhizopus stolonifer) و کپک خاکستری (Botrytis cinerea) و کیفیت پس از … تاثیر پوشش کیتوزان بر عمر انبارمانی سیب رقم‌های گلاب کهنز و سلطانی …
مجموعه مقالات نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
نمایش و دانلود مقالات PDF نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران … ۱۵. اثربخشی ضدمیکروبی اسانسهای چند گیاه دارویی علیه قارچ Rhizoctonia solani … بررسی اثر مخمرهای آنتاگونیست و گاز ازن در کنترل بیماریهای کپک آبی و خاکستری سیب … بررسی فعالیت ضد قارچی نانو اکسید روی (ZnO) روی شش گونه بیماریزای فوزاریوم.
بررسی فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز و میزان بیان …
فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز در روز نهم به بیشترین مقدار خود در بین روزهای … قارچ عامل کپک آبی سیب (P. expansum)، علاوه بر خسارت مستقیم و از بین بردن … این مخلوط دو ساعت روی شیکر قرار داده شد، پس از این مرحله، بخش های مختلف به … تاثیر اسانس سه گیاه دارویی ریحان، مرزه و آویشن شیرازی در مهار پوسیدگی بعد از …
سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی، تیر 97
فراخوان ارسال مقاله سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی، تیر 97 انجمن … بررسی میزان رشد قارچ عامل کپک خاکستری سیب با استفاده از اسانس های رزماری و … بررسی اثر تاریخ کاشت و کاربرد کودهای آلی بر تعدادی از صفات مورفولوژیک … مطالعه اثر ضدقارچی چند اسانس گیاهی بر رشد قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای درختان …
دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
ترویج … نشده‌اند، پس از داوری و ویراستاری علمی و ادبی به زبان فارسی منتشر می‌نماید. … برخی اسانس های گیاهی بر رشد Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری سیب.
نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران، شهریور 98
ارزیابی جدایه های باسیلوس بومی در کنترل پوسیدگی نرم سیب زمینی و القای مقاومت در … بررسی تاثیر فعالیت ضد قارچی چند جدایه از باکتری Lactobacillus plantarum در … مهار زیستی بیماریBorytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری رز در شرایط … بررسی اثر چند اسانس گیاهی بر روی شاخصهای تعیین کننده شدت بیماری زایی در …
مقالات پذیرفته شده – نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی …
FIPPC (R3), بررسی اثر ضدقارچی عصاره اتانولی چند گیاه دارویی بومی … آنتاگونیستTrichoderma در کنترل عامل بیماری کپک خاکستری رز Botrytis …
Page 1 بررسی فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز و …
… اسانس سه گونه از گیاه بر روی عوامل.
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﮔﻴﺎه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
repentis. ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري. ﻟﻜﻪ ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ ﮔﻨﺪم. ﻧﺴﻴﻢ ﻛﺮﻣﻲ، رﺣﻴﻢ ﻣﻬﺮاﺑﻲ و … ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎً. ﺛﯿﺮ روش. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮس درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﻪ ارﯾﻮﻓﯿﺪ. اﻧﺠﯿﺮ . آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎري … ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺎﻧﺲ و …
اهی نوین رد کشاورزی و منابع طبیعی اولین همایش ملی ایده لک
ارزیابی اثرات ضد قارچی. اسانس. برخی گیاهان دارویی تیره نعناع و چتریان بر. عامل. لکه. موجی گوجه. فرنگی تحت شرایط آزمایشگاهی. حسن مهدوی. کیا. *1.
بررسی تأثیر اسانس سه گونه گیاه دارویی آویشن دنایی، نعناع …
نتایج بررسی ها در شرایط انبار روی میوه سیب نشان داد که غلظت شش در هزار هر سه … و مرزه خوزستانی در کنترل Penicillium expansum عامل پوسیدگی کپک آبی سیب … از طرفی کاربرد تلفیقی ترکیب یا مخلوط اسانسها در برخی موارد باعث افزایش خاصیت ضد قارچی آنها شد. … اسانس‌های گیاهی؛ بیماری‌های پس از برداشت؛ کپک آبی سیب.
Journal Archive – Articles – فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی
جستجوی فعالیت مهارکنندگی تیروزیناز قارچی در عصاره‌ی متانولی 70 گیاهان … بررسی اثر و مکانیسم‌های فارماکولوژیک دخیل در اثرات ضد کولیت اسانس گیاه … بررسی اثر ضد‌باکتریایی اسانس و عصاره آبی گیاهان دارویی بر باکتری‌های عامل شانکر و لکه … تاثیر اسانس ریحان بر کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت …
ليست عنوان مقالات فارسي بررسي اثر شدت چراي دام بر …
بررسي اثر شرايط عملياتي در فرآيند اسانس‌گيري از گياهان دارويي با استفاده از روش … بررسي اثر شومي منابع و اقتصاد خاكستري بر رشد اقتصادي ايران. 129 … بررسي اثر ضد باكتريايي چند اسانس و عصاره گياهي بر روي باكتري هاي عامل … بررسي اثر ضدقارچي اسانس چند گياه دارويي و دو نوع پارابن ‌دركشت درون شيشه‌اي گياه سيب …
بررسی قابلیت بلوغ آزمایشگاهی تخمک گاو متعاقب انجماد …
بررسی اثر امواج مایکروویو بر استخراج اسانس وترکیبات شیمیایی موجود در برخی … سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه ای تحت شرایط آب و هوایی دامغان … بررسی امکان کنترل بیولوژیک پژمردگی سیب زمینی ناشی از قارچهای Fusarium … بررسی اثر ضد قارجی برخی از اسانس گیاهان دارویی بر قارچ …
نمایه نویسندگان – گیاه پزشکی
آزاد دیسفانی، فاطمه بررسی اثر روش‌های خاک‌ورزی بر بیماری پژمردگی … احمدی، علیرضا واکنش تعدادی از ارقام گندم، جو و تریتیکاله به نماتد سیستی غلات … در جلوگیری از رشد پرگنه قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب‏زمینی [دوره … فعالیت ضد قارچی اسانس دارچین بر کنترل قارچ فوزاریوم سولانی تحت شرایط …
طرح کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی 100 تن – launch – …
بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر روی کپک خاکستری عامل پوسیدگی سیب در شرایط پس از برداشت. اسانس , گیاهان …
جزوه درسی بیماری های گیاهی « علی محمد طزری (سلولی تکوینی …
سیاهک ها ) و برخی باکتری ها (باکتری های آوندی، …
end harz – Index of
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﻭ ﻃﻮﻗﻪ … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭ ﻻﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﮔﻨﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺎﺭﭺ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﮑﻪ ﺑﺮﮔﻲ ﺳﭙﺘﻮﺭﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺰﺭﻋﻪ … ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻱ ﮊﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎﻱ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻭ ﺩﻳﺮﺭﺱ ﺳﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﻳﺰﻭﮐﺘﻮﻧﻴﺎ … ﻋﺎﻣﻞ ﮐﭙﮏ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻱ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﻲ … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﻗﺎﺭﭼﻲ ﺍﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻧﻌﻨﺎ … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﻫﻴﭙﻮﮐﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﻣﻴﻪ.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,