FILEMAIN

تصاویر| خروج قطار مسافربری از ریل در ۱۰ کیلومتری شهر پرند

تصاویر: خروج قطار مسافربری از ریل در ۱۰ کیلومتری شهر پرند
مشهد در ساعت ۲۲ شامگاه شنبه در محل پل جدایش در خط آهن جنوب و در حوالی ۱۰ کیلومتری پرند از ریل خارج شد.
خروج قطار مسافربری از ریل در ۱۰ کیلومتری شهر پرند – …
مشهد در ساعت ۲۲ شامگاه شنبه در محل پل جدایش در خط آهن جنوب و در حوالی ۱۰ کیلومتری پرند از ریل خارج شد.
خروج قطار مسافربری از ریل در ۱۰ کیلومتری شهر پرند – ایرنا
مشهد در ساعت ۲۲ شامگاه شنبه در محل پل جدایش در خط آهن جنوب و در حوالی ۱۰ کیلومتری پرند از ریل خارج شد.
خروج قطار مسافربری از ریل در ۱۰ کیلومتری شهر پرند – ایرنا
مشهد در ساعت ۲۲ شامگاه شنبه در محل پل جدایش در خط آهن جنوب و در حوالی ۱۰ کیلومتری پرند از ریل خارج شد.
تصاویر| خروج قطار مسافربری از ریل در ۱۰ کیلومتری شهر پرند
مشهد در ساعت ۲۲ شامگاه شنبه در محل پل جدایش در خط آهن جنوب و در حوالی ۱۰ کیلومتری پرند از ریل خارج شد. در این حادثه چندین …
خروج قطار مسافربری از ریل در ۱۰ کیلومتری شهر پرند(فیلم)
مشهد در ساعت ۲۲ شامگاه شنبه در محل پل جدایش در خط آهن جنوب و در حوالی ۱۰ کیلومتری پرند از ریل خارج شد.
خروج قطار مسافربری از ریل در ۱۰ کیلومتری شهر پرند …
مشهد در ساعت ۲۲ شامگاه شنبه در محل پل جدایش در خط آهن جنوب و در حوالی ۱۰ کیلومتری پرند از ریل خارج شد.
خروج قطار مسافربری از ریل در ۱۰ کیلومتری شهر پرند …
مشهد در ساعت ۲۲ شامگاه شنبه در محل پل جدایش در خط آهن جنوب و در حوالی ۱۰ کیلومتری پرند از ریل خارج شد.

برچسب‌ها:,