FILEMAIN

تکنولوژی بستری برای فعالیت اجتماعی

چرا فعالیت‌های اینترنتی لزوما به بهبود منجر نمی‌شود؟ – …
نتایج مطالعات اخیر، برخی از تهدیدهای جدی در زمینه فعالیت‌های اجتماعی را … امروزه این باور وجود دارد که شبکه و رسانه‌های اجتماعی بستری مناسب برای …
بررسی میزان رضایت مندی بیماران بستری از خدمات ارائه شده …
شارل پرو(1) در بررسی مسائل اجتماعی بیمارستان نتیجه می گطرد که در سازمان بیمارستانها غالباً 3 عامل فرهنگی، تکنولوژیکی و ساخت اجتماعی فعالیت می کند. پیشرفت سریع علم پزشکی، پیدایش تکنولوژی جدید و عرصه تسهیلات بهداشتی و درمانی …
کنفرانس سار پائیز – جمعه ۲۳ آذر ۹۷ – ایوند
… با الهام از کنفرانس های TED، برگزاری سخنرانی هایی است به عنوان بستری برای طرح “ایده هایی که ارزش انتشار دارند”. … تکنولوژی، بستری برای فعالیت اجتماعی …
مطالعات علم و فناوری:مروری بر زمینه های جامعه شناسی فناوری
3. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪاري ﺧﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي. ﻫﺎ و ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮاي آﻧﻬﺎ. (. روﻳﻪ. ﻫ. ﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ. ﻫـﺎ و ﻣﺼـﻨﻮﻋﺎت … رد ﺗﺄﻣـﻞ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ، در ﺑﺴـﺘﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺳـﻂ. ﻛﻨﺸﮕﺮان داراي آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ.
محمدامین قانعی راد – پرتال جامع علوم انسانی
زمان، مقوله و بستری است که فعالیت اجتماعی و فردی انسان در آن روی می دهد و از جایگاهی مرکزی در انتظام و ساماندهی زندگی روزمره کنشگران، تحقق فرایندهای اجتماعی، …
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ – Sid
ﺑﺮﺗﺮي اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزي، ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺗﻼش، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎي رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ زﻧـﺪﮔﯽ را. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ … ﻣﺪﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸـﮕﺎه در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي. ﺑﺎﺷﺪ. و. ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ. دﯾﻨ … اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي از …
Untitled – Core
رضایتمندی بیماران بستری از خدمات ارائه شده. در بیمارستان … ساخت اجتماعی فعالیت میکند. پیشرفت سریع علم پزشکی، پیدایش تکنولوژی جدید و عرصه. تسهیلات …
انسانشناسی تکنولوژی: تکنولوژی به مثابه یک مقوله جادویی …
لذا مطالعات اجتماعی تکنولوژی عملا محدود به کاربست های علم در زندگی انسان و تولید و … از این منظر علم و تکنولوژی در بستری فرهنگی شکل می¬گیرند و معنادار می¬شوند. … از این منظر نمی توان مطالعه فعالیت های فنی را بدون پیوند دادن آنها به فعالیت های …
برنامه بلندپروازانه هند برای توسعه “فناوری‌ کوانتوم”- اخبار …
۱۰:۰۷; اجتماعی · علم و تکنولوژی; نظرات … توجه به بالا بردن سرمایه‌ها از سوی دولت هند، مراکز تحقیقاتی این حوزه می‌توانند فعالیت خود را گسترش … کاهش 8.5 درصدی بستری در تهران/ وضعیت تهران همچنان ناپایدار است …
برگزاری محافل قرآنی در مراکز درمانی بستری بیماران …
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، حسین همتی، در خصوص برگزاری … بستری بیماران کرونایی، گفت: همه ساله در ماه مبارک رمضان فعالیت‌های …
تکنولوژی اطلاعات و سیاست به مثابه متون متحول برای …
محتوای این مقاله در بستری خوشبینانه با امکان تکنولوژی اطلاعات برای عرصه … مدرنیسم قدرت را در دولت ملی می‌دید و سعی داشت با قرارداد اجتماعی، تفکیک قوا، … آغاز پاگیری این سیستم‌های هوشمند در فعالیتهای تجاری نیز به 1970 برمیگردد که در همین …
استفاده از بستر شبکه شاد در جهت توسعه فعالیت های …
استفاده از بستر شبکه شاد در جهت توسعه فعالیت های تربیتی و … شاد را بستری مناسب درجهت توسعه فعالیت های تربیتی و فرهنگی دانش … شبکه شاد می تواند با بهره گیری از تکنولوژی های نوین ، فضای آموزشی مناسبی را برای دانش آموزان ایجاد کند. او در ادامه با تقدیر از دغدغه های تیم طراحی شبکه شاد (شبکه اجتماعی …
همایش ملی شبکه‌های اجتماعی مجازی بستری برای آموزش و …
گروه فضای مجازی: همایش ملی شبکه‌های اجتماعی مجازی بستری برای آموزش و یادگیری توسط انجمن علمی، دانشجویی، تکنولوژی و آموزشی دانشگاه علامه …
علم اقتصاد – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جان استیوارت میل اقتصاد را در بستری اجتماعی به صورت ذیل تعریف می‌کند: … اقتصادی مطالعه می‌کند به این معنا که تصور می‌کند که فعالیت اقتصادی انجام شده در … دو کالای قابل تولید را بر مبنای تکنولوژی موجود و کل نهاده‌ها که میزان ستاده محتمل را …
تاثیر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بر روابط اعضای …
با ورود وسایل و تکنولوژی های جدید به خانه ها والدین و فرزندان ساعت های … 12 میلیون کاربر ایرانی زیر 18سال در تلگرام فعالیت دارند در حالیکه در …
تأثیر سواد رسانه‌ای بر تسریع توسعه‌ اجتماعی
برای شناخت تأثیرات سواد رسانه‌ای بر توسعه و به‌ویژه توسعه اجتماعی، لازم … لذا هر اندازه که به مباحث توسعه با تأکید بر تکنولوژی ها از ابعاد مختلف … اما توسعه‌ی اجتماعی به عنوان زمینه و بستری برای پیاده شدن ابعاد دیگر … سواد رسانه‌ای توده‌گرا و فعالیت های دانشگاهی مرتبط با مطالعات رسانه‌ای انتقادی، اشاره کرد.
اثرگذاری تکنولوژی بر کارها ارزشها و نیازهای انسانی
به این ترتیب میان تکنولوژی و نظم و قانون که قوام نظام اجتماعی بر دوش آن دو … یعنی این که فعالیتهای تمامی این واحدها را چطور باید هماهنگ کرد تا به جای آثار و … و چنانچه گذشت تکنولوژی بستری مناسب را برای این گوناگونی و بسیاری فراهم کرده است.
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با رضایت مندی والدین از …
Dept. of Biostatistics, School of Management and Information Technology, Iran University …
تکنولوژی بزرگترین تهدید برای کودکان/ پرخاشگری و …
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اثرگذاری تکنولوژی در عصر … این است که استفاده از بستری چون تکنولوژی و وسایل ارتباطی مرتبط با آن گاهی … و دیگر همچون گذشته کودکان تمایلی به بازی‌هایی که فعالیت و تحرک بن مایه …
پروتکل های شش گانه مداخلات پایه مددکاری اجتماعی در بیمارستان
اصلی برای فعالیت مددکاران اجتماعی شناسایی کرد: درمان مستقیم. 2. ) کار با مراجع( و … مددکاران اجتماعی در فعالیت … بیماران بستری در بیمارستان و ارزیابی و پایش کوتاه مدت. وضعیت … multidisciplinary rounds to design information technology.
توسعه شبکه های اجتماعی | ایران وب لایف
توسعه شبکه های اجتماعی از جمله تکنیک های کلیدی است، که با ایجاد بستری برای … در دیجیتال مارکتینگ، به کارگیری استراتژی های فعالیت در شبکه های اجتماعی و … کسب و کارهای آنلاین باید از این فرصت استفاده کرده و با کمک تکنولوژی شبکه …
وزارت آموزش و پرورش
تولید و ساخت محتوای آموزشی الکترونیک فعالیت های علمی پیش دبستانی … اول و دوم، تکنولوژی و کارشناسان آموزش ابتدایی و اساتید دانشگاهی تشکیل … وی ادامه داد : راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموز بستری برای فعالیت های علمی و …
بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف‌کنندگان از …
با توجه به اینکه فناوریهای موبایل بهسرعت در حال پیشرفت است، بستری از … در تکنولوژی اطلاعات، لذت درکشده، تأثیر اجتماعی، انتظار عملکرد و سازگاری به طور … نظریة فعالیت نیز بر تعامل میان فاعل (انسان)، محیط (سازمان) و ابزار (تکنولوژی) …
«شستا» در برج شیشه‌ای فعالیت می‌کند | تامین اجتماعی در …
شریعتمداری افزود: حدود ۱۰درصد فعالیت‌های بهداشتی، درمانی کشور در سازمان تامین اجتماعی انجام شد، در خدمات بستری حدود ۳۰ درصد از مراجعات به سازمان …
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺒﮑﻪ – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات …
اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪ. ﻫـﺎي. اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ. ،. ﻣﻨﺠﺮ. ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي وب. 2 … ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در. ﻋﺮﺻ. ﮥ. ﮐﺸﻮر. ،ﻫﺎ. ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ. ﻫﺎي. آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ . اﺳـﺘﻔﺎده از. ﻓﻨﺎوري … اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط، ﯾﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾـﺪ و. ﺑﺮﻗﺮاري. ارﺗﺒﺎط و ﺑﺤﺚ و ﻣﺒﺎدﻟ. ﮥ. ﻧﻈﺮ. ﺑﺴﺘﺮي … ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺰون. ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪ. ي از ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت راﯾﮕﺎن ﻓﯿﺲ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,