FILEMAIN

دکلمه عاشقانه با خوانش مریم منفرد

مریم حیدرزاده – نامه ی یک متهم – شعر نو
شاعر: مریم حیدرزاده, شعر: نامه ی یک متهم, دفتر: دیگه می ذارمت کنار, شاکی پرونده سلام … اشعار پرمخاطب · بر اساس خوانش · بر اساس امتیاز · کارگاه نقد شعر · آخرین اشعار … معلومه عاقلانه نیست ، عاشق که عاقل نمی شه ولی با این جواب من که حکمی باطل نمی شه … مریم سودمند رحیمی زاده (۱۳۹۸/۱/۱۰) مسعود آزاده (۱۳۹۷/۱/۱۸) الهه منفرد (۱۳۹۶/۶/۳) قاسم …
مریم حیدرزاده – كاش می شد – شعر نو
شاعر: مریم حیدرزاده, شعر: كاش می شد, دفتر: پروانه ات خواهم ماند, كاش می شد سرزمین عشق را در میان گامها تقسیم كرد كاش می شد با نگاه شاپرك عشق را بر آسمان تفهیم كرد كاش می شد با دو چشم عاطفه قلب سرد آسمان را ناز كرد ك. … مثل دشمن عاشقانه جنگ كرد … مریم رضائی (۱۳۹۷/۱۲/۱۹) الهه منفرد (۱۳۹۶/۶/۳) فاطمه اله یار (۱۳۹۶/۴/۳) مهسا مسعود …
همه صداها – گویندگان
… فتاح دکلمه عاشقانه favorite mic دعوت به کار نیما دانش نشان نمونه صدا(دکلمه ی معمولی) … مظفری کل توانایی ها favorite mic دعوت به کار بهنام عباسیان خوانش فانتزی موشن … کار حمیدرضا اجاقعلی تبلیغاتی تیزر صدا و سیما favorite mic دعوت به کار مریم … مریم منفرد دکلمه favorite mic دعوت به کار مریم منفرد تیزر تبلیغاتی favorite …
اشعار و ترانه های مریم دلشاد – بیتوته
شعرهای مریم دلشاد شعر و ترانه ترانه های عاشقانه مریم دلشاد مریم دلشاد , شعرهای مریم دلشاد , اشعار عاشقانه , اشعار و ترانه های مریم دلشاد , مریم دلشاد, بیوگرافی مریم دلشاد …
شعر و قصه خوانی – RADIO FARHANG
3443 … قصه و شعر خوانى برنامه اى از راديو فرهنگ ، تهيه و اجرا ميترا درويشيان ، اين هفته داستان كوتاه … فرهنگ ، تهيه و اجرا ميترا درويشيان :اين هفته از نامه های عاشقانه فروغ به ابراهیم گلستان كه به … داستان و شعر خوانى از راديو فرهنگ ، داستان ”آواز آ”نوشته و اجرا مريم رييس دانا.
کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ …
در این مقاله، بر اساس روش کتابخانهای و تحلیل محتوا و مقایسه، اشعار طاهره … «این شیوه به وسیعترین مفهوم آن، روش جستوجوی واقعیّت نه در اشیای منفرد، که در روابط میان … با خوانش نظر بارت،نمودار محورهای مطالعۀ کارکرد روایی را اینگونه ترسیم میشود: … هستۀ روایت، سفر عاشقانه و صبحگاهی راوی است: «سپور صبح مرا دید» (همان: 33) و …
خوانش شعر – مکتوب‌های خشتی
انتشارات فرهنگ عامه … از مفاهیم و دغدغه‌های پاره‌ی اول شعر جدا می‌شود و شعر سمت و سویی عاشقانه می‌گیرد.
A Comparative Analysis of the Titles of the Two Poetical … – Sid
ﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩ، ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺟﻤﻼﺕ ﻭ …) … ﺧﻮﺍﻧﺶ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﮑﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻪ … ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ. ﺑﺮﻭﻥ(. ).ﻣﺘﻦ. ﻘﺖ ﻴﺩﺭﺣﻘ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ. ﺭﺍ. ﺑﺎ ﻋﺸﻖ. ﻴﺩﺭﺁﻣ. ﺨﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ. ﻱﺍ. ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ … ﻓﻮﺯﻱ، ﻧﺎﻫﺪﻩ، ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻣﺠﺪ ﻭ ﮐﺒﺮﻱ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ.
مریم اسحاقی » Archive » “مینو نصرت”تاملی بر مجموعه شعر …
“مینو نصرت”تاملی بر مجموعه شعر” نبض کوچه را بگیر” سروده ی مریم اسحاقی … تصویر زن در نخستین مجموعه شعر مریم اسحاقی انسانی ست که با معضلات جامعه و … تمام عطر های عاشقانه را از مشکی که در جانش به ودیعه نهاده اند بگیرد و چندان پیرامون خود را … مکث کرده و مکث خواهد کرد تا با عبور از آن ها به طریقه ای منفرد بتواند بهار سبزش را …
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻌﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪﻫﺎي – پرتال جامع علوم انسانی
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در. آﻣﺪه اﺳﺖ؛. % 9 … راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ. در اﺷﻌﺎر اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ و ﺧﺴﺮو و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻨﺠﻮي. » ، ﭘﮋوﻫﺶ زﻧـﺎن؛ ش. ، 2. ﭘﺎﻳﻴﺰ (. )1386. ، ﺻﺺ … ﻣﻠﻜـﻲ، ﻧﺎﺻـﺮ، ﻧﻮﻳـﺪي، ﻣـﺮﻳﻢ؛. « اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻋﻴﻨﻲ در … (و ﻣﺎه. ﺧﻮاﻧﺶ ﻧﻪ ﺷﻌﺮ از اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ. ) ، ﺗﻬﺮان … ﮔﺰارش از ﺗﺬﻛﺮه اﻻوﻟﻴﺎء ﻋﻄﺎر؛ ﺗﻬﺮان. : ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ،. *.1377. ﺑﺎﺑﺎﭼﺎﻫﻲ، ﻋﻠﻲ؛ ﮔـﺰاره. ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﺮد. : ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻌﺮ …
سید حسین عمادی سرخی – واگویه های قلب مرد تنها
میان عاشق و عاقل نمی یابی شباهت، هیچ … از زن و مرد، کسی، عاشق غیر از تو، نشد به گمانم، … کو دختری که مریم این قصه بوده است؟ … از کفتران شاد مهمان بر سر خوانش … زلالم همچنان اشک و به پای عشقت افتادم مرا از چشمها انداخت خوبی های بی حدم *جواد منفرد.
فریدون فروغی
فریدون فروغی آهنگها و عکس های فریدون وفرهاد و داریوش. … نوار رو گوش کرد شیفته و عاشق صدایی شد که میخوند “بوی گندوم ماله من هر چی که … قصد ازدواج با تو رو نداشتم و مریم هم تصمیم انتقام از داریوش رو گرفت. … آزادی، دکلمه با صدای داریوش. … فرهاد ۳ جایگاه شعر و ترانه از نگاه فرهاد ۴ تحلیلی بر شیوه خوانش فرهاد ۵ …
های نحوی کالم با تکیه بر ویژگی ،ها ها و رباعی در غزل انوری طرز
و. او را پیشرو و آغازگر راهی. خوانده. اند که در عاشقانه. های سعدی به اوج می. رسد. امّ،. ا پژوهندگان زبان … هدف اين مقاله دستیابی به درک و دريافتی سبک. شناسانه از ن. حو غزلیّ. ات. و رباعی … جرجانی بالغت را از ساحت اجزای منفرد کالم دور می. داند و … می. کند. امّ،. ا به کمک پیشوندهای مختلف بار معنايی آن را تغییر می. دهد. با خوانش … مشرف، مريم ).
طریقت نگارش – Telegram
سال سوم بودیم و به دلیل کمبود دبیر خانم اکثر دبیران از آقایان بودند که در تدریس هم بسیار باتجربه و جدی بودند. … او آغاز کرد «گشت غمناک دل و جان عقاب» صدایی آرام و ناتوان، صدایی عاشق، اما اسیر، اسیر بی‌رحمی نسیان. … نویسنده: خانم مریم منفرد، … ساختار متن در کتاب نگارش پایه هفتم و یازدهم آموزش داده می شود. … سجع: خوانى و چنانى
پایگاه تحلیلی خبری هومیان نیوز » بغض انار
سمیرا زمانی منفرد : بغضی به جامانده از آخرین باران می فشارد گلوی باغ را حک … میرملاس*نام صخره ای با نقاشی های 12 هزار ساله از شکار و سوار در …
شعر – جشنواره نقد کتاب
ﻗﻄﻌﻪ‌ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ «ﻣﺮﻳﻢ» «ﻣﻬﺘﺎﺏ» ﻭ «ﺷﻌﻠﺔ ﻛﺒﻮﺩ» ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺎﻋﺮ، ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ … ﻏﺰﻝ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ»ﻭ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻋﺸﻘﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻣـﺎﻥ ﻭ ﻣﻜـﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺳـﺨﻦ‌ … ﻣﺘﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺍﻧﺸﻲ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻲ‌ﻭﺭﺯﺩ.
PersianStemmingDataset/PDTB_lemma_dataset.txt at …
خوانش خوانش N … عاشقانه عاشقانه ADJ … متن متن N. متناسب متناسب ADJ. متناقض متناقض ADJ. متناقضی متناقض ADJ … مریم مریم N … منفرد منفرد ADJ.
چاپ
حاجی آقابابایی محمد رضا، طبقه بندی و بررسی نثر متون عرفانی، زبان و ادبیات … حاجی آقابابایی محمد رضا، نیکخواه منفرد محمد، تحلیل ساختار روایت اصحاب کهف در قرآن … همایش متن پژوهی ادبی؛ نگاهی تازه به گلستان سعدی، article abstraction، خوانشی … نشانه شناسی داستانهای عاشقانه با نظر به سه داستان ویس و رامین، خسرو و شیرین، …
شمار2، بهار و تابستان 1383 – مجله زبانشناسی و گویشهای …
Scope Network. 3. … بتدویری ک این متن شعری ب مخاطب عرر می. دارد ب فردی برمی. گردد ک. عاشقِ کس. ی.
نشست”بررسی سیر غزل امروز” – آدم‌برفی‌ها
سپس دکتر سید مهدی موسوی با بیان فهرست وار تاریخچه ای از غزل پست مدرن و … نظیر خانم دکتر مریم حسینی، دکتر فرهانی منفرد، دکتر فقیهی و…

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,