FILEMAIN

مقاله ناسازگاری همسران

مقالات مرتبط با ناسازگاری زناشویی – پایگاه مجلات تخصصی نور
کلیدواژه ناسازگاری زناشویی ‏/ (11 مقاله) … تبیین الگوی مفهومی در فرایند سازگاری با خانواده همسر … تأثیر روش تغییر شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری همسران.
علل ناسازگاری و اختلافات همسران
اساساً هیچ زن و شوهری را نمی توان یافت که به دنبال شادکامی و شیرینی زندگی نباشند؛ اما عوامل بسیاری دست به دست هم می دهند و اختلافات و ناسازگاری …
تاثير روش تغيير شيوه زندگي بر كاهش ناسازگاري همسران – …
… کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير روش تغيير شيوه زندگي بر كاهش ناسازگاري همسران. … سپس 80 زن و شوهر از بين آنهايي كه بيشترين ناسازگاري زناشويي را داشتند …
تأثیر روش تغییر شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری همسران …
… روش مداخله‌ای تغییر شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری همسران (زن و شوهرها) انجام شده است. … سپس 80 زن و شوهر از بین آنهایی که بیشترین ناسازگاری زناشویی را داشتند انتخاب و … نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
آسیب شناسی روابط زوجین:لایه‌های زیرین ناسازگاری
روابط جنسی سالم و رضایت‌مندانه تأثیر بسزایی در نشاط زن و شوهر، افزایش روابط عاطفی و محبت‌آمیز، حس حمایت‌گری مرد نسبت به زن و همراهی زن با همسر خود دارد.
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر ناسازگاری همسران مورد مطالعه، …
هدف از انجام تحقیق بررسی عوامل موثر بر ناسازگاری همسران در بین شهروندان متاهل شهر ایلام است. هدف، کاربردی و از نظرماهیت، توصیفی و از نظر روش، پیمایشی می…
The Effects of Lifestyle Changing on Decreasing … – bpums
رﺿــﺎﯾﺖ از ازدواج و ﺳــﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ. در ﺗــﺪاوم آن. ﻧﻘﺶ. ﻣﻬﻤﯽ دارد . زﯾﺮا وﺟـﻮد ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری در رواﺑـﻂ. ﻫﻤﺴـﺮان. ﺑﻪ. دﺷﻮارﺷﺪن. وﻇﺎﯾﻒ واﻟﺪﯾﻨﯽ. (. ﮐﺎﻣﯿﻨﮓ. 1. و. اورﯾﻠـﯽ. 2. ،. )1997. ،. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
علل ناسازگاري و اختلافات همسران | موسسه تحقیقات و نشر …
علل ناسازگاري و اختلافات همسران. هر چند به قول معروف دعواي زن و شوهر نمک زندگي است و بروز اختلافات خانوادگي تا حدودي عادي و طبيعي است؛ اما اگر اين اختلافات به …
سازگاری، تفرد و رضایت زناشویی همسران درخانواده های …
… و بهنجار بود. واژگان کلیدی: سازگاری، تفرد، رضایت زناشویی، خانواده های ناسازگار. … نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصیل. نویسندگان … زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی سازگاری و تفرد همسران در خانواده های ناسازگار و بهنجار در شهرستان اردبیل است.
عدم توافق ارزشی زوجین و تاثیر ان بر ناسازگاری زوجین در – …
یکی از راه های بررسی مشکلات خانواده در ایران بررسی ناسازگاری اعضای خانواده و عوامل موثر بر آن است. در این مقاله تضاد ارزشی همسران و رابطه با ناسازگاری میان آن دو …
تآثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی …
یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که شرکت زوجین ناسازگار در جلسه‌های معنا درمانی گروهی بهزیستی روان‌شناختی و رضایت زناشویی آن‌ها را افزایش … تآثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی همسران ناسازگار. نوع مقاله: مقاله پژوهشی.
عوامل سازگاري همسران
11 … اين جهات، نامتناسب و متفاوت باشند، غالبا در زندگي با مشکلات و ناسازگاري ها و تنش ها و … آنان کمتر از مردان به مقالات مربوط به سياست، اقتصاد، علم و ورزش علاقه نشان مي دهند.
ناسازگاری زوجین، بهبود روابط همسران – پرسمان
من به مدت یک سال ونیم است ازدواج کرده ام و اکثر مواقعا با هم دعوا داشتیم با هم نمیسازیم ولی هما خیلی دوست داریم. من بدبین و اعصبانی و بیشتر تو فکرم ما تفاوت سن۹ …
بررسی مقایسه‌ای وضعیت ازدواج مجدد و آثار آن در بهداشت روانی …
… ازدواج مجدد در بین همسران شهدا و همسران متوفیان عادی (زنان فاقد شوهر) انجام گرفت. … وضعیت مقالات · راهنمای انجام اصلاحات مدنظر داوران · پرداخت هزینه بررسی مقالات · فرم‌ها … از بین 5/24 درصد از زنانی که ازدواج مجدد داشته‌اند 36 درصد دچار ناسازگاری …
مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در همسران مطلقه و عادی به‌عنوان …
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در روابط زناشویی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده … نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
رابطۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی با …
هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی خشونت مردان علیه همسرانشان بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اوّلیه و سبک‌های دلبستگی آنها بود.نمونه مورد … (کولینز و رید،1990) ‌و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار (یانگ،1998) استفاده شد. … نوع مقاله: مقاله پژوهشی.
هم سنجی تمایزیافتگی خود روان بنه‌های ناسازگار نخستین و …
پیامدهای آسیب فردی، خانوادگی و اجتماعی برآمده از جدایی زنان از همسر در جامعه بسیار چشمگیر است، پژوهش حاضر با … روان بنه‌های ناسازگار نخستین و حمایت اجتماعی ادراک‌شده زنان دارای همسر و زنان جداشده انجام شد. … نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى …
عدم توافق ارزشی و تأثیر آن بر ناسازگاری زوجین در مشهد
در این مقاله تضاد ارزشی میان همسران ورابطه آن با ناسازگاری میان آن دو بررسی شده اس ت. … در ایران، بررسی ناسازگاری اعضای خانواده و عوامل مؤثر بر آن اس ت. در این مقاله …
رضایتمندی از زندگی زناشویی و صمیمیت زوجین در زنان باردار …
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ روﻳﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ، داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﻦ ا. ﻟﻤﻠﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﻜﻴﺪه. زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف. : در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ …
رابطه حیای همسران و ناسازگاری های زناشویی – Magiran
عمیقترین و اثرگذارترین روابط زندگی انسان یعنی، روابط زناشویی، گاه با نابسامانی ها و ناسازگاری هایی روبرو می شود که اگر برطرف نشود اثرات ناگواری روی فرد و …
تآثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی …
یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که شرکت زوجین ناسازگار در جلسه‌های معنا درمانی گروهی بهزیستی روان‌شناختی و رضایت زناشویی … تعداد مقالات: ۴۵۹ … تآثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی همسران ناسازگار.
بیانات استاد انصاریان در خصوص همسران ناسازگار و تندخو …
بیانات استاد انصاریان در خصوص همسران ناسازگار و تندخو … زنان ناسازگار را می توان از راه نصیحت به هنگام لحظات عاطفی و بدور از چشم دیگران به … سواد رسانه‌ای» به همایش ملی سواد رسانه‌ای/اعطای جوایز نقدی به صاحبان مقالات برگزیده.
فهرست مقالات – فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
32. زهرا قنبری؛ فرهاد جمهری؛ …
رابطه طرح واره‌های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی و …
رابطه طرح واره‌های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی و آشفتگی روابط زوجین در زنان متاهل. نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. الناز ده آبادی · مجتبی صداقتی فرد.
ویژگی‌های همسر ناسازگار – راسخون
در این قسمت، با مهم‌ترین ویژگی‌های همسر ناسازگار آشنا می‌شویم. … البته به ندرت می‌توان همسری را یافت که برخی از مواردی را که در این مقاله ارائه می‌شود، …
بررسی عوامل مؤثر بر خشونت خانگی با تأکید بر همسر آزاری …
. منجر. به تغییر در میزان. خشونت علیه زنان. می. شود. متغیرهای مستقل تحقیق در مجموع توانسته. اند. 1. درصد.
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر باورهای …
جامعة آماری تمام زنان واجد ویژگی تعارض و ناسازگاری زناشویی مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره رازی شهر … همچنین مداخلة انجام گرفته باعث کاهش نمره کل باورهای ارتباطی ناکارآمد و افزایش سازگاری زناشویی (p<0.05) زنان ناسازگار شد. … نوع مقاله: مقاله پژوهشی.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,