FILEMAIN

پیشنهاد پاریس برای ایکاردی کم شد!

پیشنهاد پاریس برای ایکاردی کم شد! – خبرورزشی
باشگاه پاری‌سن‌ژرمن پیشنهادی با 20 میلیون یورو کمتر از مبلغ قید شده در قرارداد برای دائمی کردن انتقال ایکاردی ارائه کرده است.
پیشنهاد پاریس برای ایکاردی کم شد!
باشگاه پاری‌سن‌ژرمن پیشنهادی با ۲۰ میلیون یورو کمتر از مبلغ قید شده در قرارداد برای دائمی کردن انتقال ایکاردی ارائه کرده است.
پیشنهاد پاریس برای ایکاردی کم شد! | به گزارش خبرورزشی …
به گزارش خبرورزشی، باشگاه پاری سن ژرمن تصمیم گرفت برای دائمی کردن انتقال مائورو ایکاردی پیشنهادی 50 میلیون یو.
پیشنهاد پاریس برای ایکاردی کم شد! | باشگاه پاری سن ژرمن …
باشگاه پاری سن ژرمن پیشنهادی با 20 میلیون یورو کمتر از مبلغ قید شده در قرارداد برای دائمی کردن انتقال ایکاردی اØ.
پیشنهاد پاریس برای ایکاردی کم شد!
پیشنهاد پاریس برای ایکاردی کاهش یافت! باشگاه پاری‌سن‌ژرمن پیشنهادی با 20 میلیون یورو کمتر از مبلغ قید شده در قرارداد برای دائمی کردن انتقال …
پیشنهاد پاریس برای ایکاردی کم شد! – شفقنا ورزشی
پیشنهاد پاریس برای ایکاردی کم شد! باشگاه پاری‌سن‌ژرمن پیشنهادی با ۲۰ میلیون یورو کمتر از مبلغ قید شده در قرارداد برای دائمی کردن انتقال ایکاردی ارائه کرده است.
پیشنهاد پاریس برای ایکاردی کاهش یافت! – برترین ها
باشگاه پاری‌سن‌ژرمن پیشنهادی با ۲۰میلیون یورو کمتر از مبلغ قید شده در قرارداد برای دائمی کردن انتقال ایکاردی ارائه کرده است.

برچسب‌ها:, , , , ,