FILEMAIN

کار تحقیقی اثرات قاچاق كالا بر جامعه

بررسی تأثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا (مطالعه …
هدف از این پژوهش شناخت میزان تاثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا در … جامعه آماری تحقیق را تعداد 60 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان دلفان شامل می‌شود. … کسب و کار و صنعت، بی تفاوتی اولیه در برخورد با جعل، تقلب و قاچاق، عدم وجود …
بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا در استان های مرزی (مورد مطالعه …
زمینه و هدف: قاچاق کالا پدیده ای است شوم که اثرات و خسارت های جبران ناپذیری را در … این تحقیق به بررسی علل و عوامل موثر بر قاچاق کالا در استان کردستان پرداخته است. … جامعه آماری تحقیق شامل 80 نفر از کارشناسان سازمان های مسئول (گمرک، ناجا، … شد و در بخش عوامل فردی، فقدان انگیزه کاری کارمندان و مسئولین مبارزه باقاچاق کالا که …
اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی
کشورهای سلطه‏گر در ادامه‏ی حربه‏های به کار گرفته بر ضد نظام جمهوری اسلامی، اکنون … قاچاق کالا در بسیاری موارد، با ایجاد و تشدید رویه‏های اقتصادیِ مغایر با اقتصاد … این تحقیق، از نوع بنیادی و نظری بوده و به دنبال شناخت مفهوم قاچاق و عوامل موثر بر … بر کالاهای وارداتی، اثر مستقیمی ‏بر افزایش حاشیه سود بازار کالای قاچاق داشته و …
آثار و پیامدهای قاچاق کالا درایران/ کاهش تولیدات داخلی و عدم …
از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا ضربه‌های سنگینی به اقتصاد جامعه وارد … اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار اثر می‌گذارد و …
بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مطالعه …
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﯾﻮان از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪ. و اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ … ي ﺗﺤﻘﯿﻖ. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎي زﯾﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ در راﺑﻄﻪ. ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق و … اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ (ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن)، اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺮﻫﻨﮓ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺮزي (ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮد) را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ.
تاثير قاچاق کالا بر اقتصاد روستاهاي مرزي مورد: بخش خاو … – …
در اين تحقيق، اثرات اقتصادي قاچاق کالا بر نواحي روستايي بخش خاو و ميرآباد در شهرستان مريوان بررسي شده است. جامعه آماري اين تحقيق، کل خانوارهاي روستايي بخش …
گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و …
نگرانی مضاعف این هیأت از اثرات ورود قاچاق کالاهای ممنوعه، مخرب و مضر نظیر …
بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ملی
معضل قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء … نکته قابل توجه این است که دولت در واکنش به تقاضای فزاینده بنزین در جامعه ، یارانه … شده و کار تجارت ، صادرات و واردات کالا از سوی آنها به نام مرز نشینان صورت می گیرد .
مقالات مرتبط با اقتصاد پنهان – پایگاه مجلات تخصصی نور
از 4 تا 21).
قاچاق کالا – پرتال جامع علوم انسانی
بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مطالعه موردی؛ شهر مریوان. نویسنده: سید هادی کهنه پوشی حمید شایان. منبع: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال …
ﺑـﺮرﺳـﻲ اﻗـﺘﺼـﺎدي ﻗـﺎﭼـﺎق در اﻳـﺮان
اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻣﺪل ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ اراﺋﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮآن و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي. ﭘﻨﻬﺎن. اﻧﺪ … ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ دو ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟـﺖ … ﺗﺒﻴـﻴﻦ آﺛـﺎر ﻗﺎﭼـﺎق. ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اروﭘﺎﺳﺖ … ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺛﺮ دارﻧﺪ … ﻟﻴﻦ ﻛﺎر اﻗﺘﺼﺎدي. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ.
مقاله تاثیرات قاچاق کالا بر خانواده و فرهنگ – سیویلیکا
مقدمه: امروزه مقوله های قاچاق کالا بعنوان یک معضل اساسی از ثمرات اقتصاد … در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از …
مقاله سیاست جنایی ایران در قبال پدیده قاچاق کالا و ارز
قاچاق کالا امروزه به معضلی برای جامعه تبدیل شده است. … در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش …
آثار و پیامدهای قاچاق کالا درایران | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا
قاچاق، فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص … پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی «بررسی وضعیت قاچاق کالا در کشور» که … اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار اثر می‌گذارد و …
بررسی اثر قاچاق کالا و درجه‌ی باز بودن تجاری بر رشد …
45.
تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی پدیده قاچاق سوخت …
مردم شهرستان میناب در استان هرمزگان طی چند سال گذشته پدیده قاچاق سوخت را تجربه … پس از تحلیل مصاحبه ها، مقوله های رونق کسب و کار در منطقه، ناامنی ترافیکی، تجمل … در بیشتر تحقیقات کمی انجام‌شده، پدیده‌ قاچاق را با نگاهی بیرونی و تعیین‌شده … کهنه‌پوشی و شایان (1392) آثار اقتصادی قاچاق کالا را در شهر مریوان بررسی کرده‌اند.
قاچاق کالا؛ ریسک کم، درآمد زیاد – ایرنا
طبق پژوهش‌های انجام‌شده، ریسک قاچاق کالا در ایران بین پنج تا ۱۰ … با قاچاق کالا و ورود غیرقانونی این کالاها، کار دشواری را در پیش داشته باشد. … در نظام اقتصادی»، «اخلال در عرضه سوخت مناطق مرزی» و ده‌ها اثر فرهنگی، اجتماعی و … تولیدات داخلی از طریق تحقیق و توسعه، خصوصی سازی، مقررات زدایی، حذف …
کریمی: دست‌های پیدا و پنهان مانع از قرائت گزارش در صحن …
اثرات فرهنگی قاچاق ترویج فساد و زمینه را برای بسیاری مفاسد اقتصادی و اداری مهیا می‌کند. … علی اکبر کریمی عضو کمیته تحقیق و تفحص مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس … متاسفانه قرائت این گزارش هنوز هم در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. … روایت طنز از بیگانگی چپ‌ها با مردم/ آنان که به‌نام خلق با اهالی جامعه …
اﯾﺮان ﮐﺎﻻ در ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ – اتاق بازرگانی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺘﺎد ﺑﻮده و … ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻮده و آﻣﺎرﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ … اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﮐـﺎر … و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ.
پولشويي و اثرات آن بر روي سيستم مالي – بانک سپه
اداره ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ و ﺗﻄﺒﯿﻖ … ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ، ﭘﻮﻟـﺸﻮﯾﯽ ﺗﻠﻘـﯽ. ﺷـﺪه. و. در … ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ اﻓﺰوده ﺷ. :ﺪ. « … ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﭘﺮ ارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮي، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ، ﻓﻠﺰات و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رود ﮐﻪ ﭘﺲ.
گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز به قوه قضائیه …
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز … با قاچاق کالا و ارز و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف در دستور کار قرار …
معرفی برخی راهکارهای مقابله با قاچاق کالا و ارز | خبرگزاری …
باید توجه داشت که تداوم اقدامات ناکارآمد در مبارزه فیزیکی با قاچاق کالا و عدم توجه … نشست پژوهشی: … با قاچاق موجب کاهش بیشتر تولید داخل و تبع آن کاهش اشتغال نیروی کار می شود. … فرهنگ سازی اولین ضرورت الگوی مصرفی جامعه … یک کشته و هفت مصدوم بر اثر برخورد دو سواری سمند با یک دستگاه تریلر (۲ نظر) …
قاچاق کالا تهدیدی برای اقتصاد ملی | بازاربزرگ ایران
در سال‌های اخیر همواره موضوع قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن از جمله مهم ترین چالش های … های اقتصادی و سرفصل های برنامه ای اصلی اقتصاد کشور و در دستور کار دولت ها قرار … محيطي نيز در شكل‌گيري فرصت‌هاي سودجويانه مانند تجارت غيرقانوني اثر دارند. … از سوی دیگر بسیاری از تحقیقات از رابطه مستقیم میان نرخ تعرفه و مقدار قاچاق …
بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مطالعه …
این تحقیق به بررسی اثرات قاچاق کالا بر شهر مرزی مریوان، که در مرز غربی استان کردستان و هم مرز با کشور … ساکنین شهر مرزی “”مریوان””، جامعه آماری این تحقیق است.
بررسی تاثیر قاچاق کالا بر امنیت مرز (دیدگاه … – Magiran
جامعه آماری شناسایی شده کلیه کارشناسان در گمرک کل کشور، حدودا 1100 نفر بوده که … نتایج یافته های تحقیق نشان داده است که قاچاق کالا بر تمامی ابعاد امنیتی در … به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را …
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: … مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس … برنج وشکرطرح تنطیم بازاردر استان بوشهر بین اقشارمختلف جامعه بصورت .
حدود یک سوم حجم واردات کالا به کشور، قاچاق است – مرکز پژوهشها
کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سالانه ۲۲ میلیارد دلار قاچاق وارد … و محروم جامعه تحلیل راهبردی فروپاشی توافق کاهش عرضه اوپک پلاس: اثرات آن … گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تقاضای تحقیق وتفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا: … این کار یک گروه شش هزار نفری مشغول هستند و در کشتی ها هم همینطور.
قاچاق کالا و ارز – موسسه حقوقی ملک پور
این سوالات و دهها سوال دیگر در مورد جرم قاچاق کالا و ارز در ذهن شما عزیزان را به خود مشغول نموده است. … این جرم از مواردی می باشد که به اقتصاد جامعه هزینه های زیادی را متحمل می … اقتصادی تمایلی به این کار ندارند و باعث به وجود امدن اقتصاد زیرزمینی … ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,