FILEMAIN

۲ خرداد ۷۶ و ۳ خرداد ۶۱ ویژگی‌های مشترکی دارند

۲ خرداد ۷۶ و ۳ خرداد ۶۱ ویژگی‌های مشترکی دارند | خبرگزاری ایلنا
وزیر علوم دولت اصلاحات بیان کرد: هر چند میان دو رخداد تاریخی ۲ خرداد ۷۶ و ۳ خرداد ۶۱ پانزده سال فاصله وجود داشت، اما از ویژگی‌های مشترکی برخوردار …
۲ خرداد ۷۶ و ۳ خرداد ۶۱ ویژگی‌های مشترکی دارند
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، مصطفی معین در سالگرد دو رخ داد ۳ خرداد ۶۱ که منجر به آزادی سازی خرمشهر شد و ۲ خرداد ۷۶ که پیروزی سید محمد خاتمی را …
۲ خرداد ۷۶ و ۳ خرداد ۶۱ ویژگی‌های مشترکی دارند – ایلنا – خبربان
مصطفی معین در سالگرد دو رخ داد 3 61 که منجر به آزادی سازی خرمشهر شد و 2 76 که پیروزی سید محمد خاتمی را در هفتمین دوره انتخابات ریاست رقم زد …
۲ خرداد ۷۶ و ۳ خرداد ۶۱ ویژگی های مشترکی دارند – تی نیوز
وزیر علوم دولت اصلاحات بیان کرد: هر چند میان دو رخداد تاریخی ۲ خرداد ۷۶ و ۳ خرداد ۶۱ پانزده سال فاصله وجود داشت، اما از ویژگی های مشترکی برخوردار …
2 خرداد 76 و 3 خرداد 61 ویژگی های مشترکی دارند | هر چند میان دو …
هر چند میان دو رخداد تاریخی 2 خرداد 76 و 3 خرداد 61 پانزده سال فاصله وجود داشت، اما از ویژگی های مشترکی برخوردار بو.
۲ خرداد ۷۶ و ۳ خرداد ۶۱ ویژگی‌های مشترکی دارند|ایلنا – خبرپو
پویشگر: خبرپو.
شباهت «دوم» و «سوم» خرداد از نگاه معین – ایمنا
مصطفی معین در یادداشتی نوشت: هر چند میان دو رخداد تاریخی ۲ خرداد ۷۶ و ۳ خرداد ۶۱ پانزده سال فاصله وجود داشت، اما از ویژگی‌های مشترکی برخوردار …
شباهت «دوم» و «سوم» خرداد از نگاه معین – ایسنا
«هر چند میان دو رخداد تاریخی ۲ خرداد ۷۶ و ۳ خرداد ۶۱ پانزده سال فاصله وجود داشت، اما از ویژگی های مشترکی برخوردار بودند! یکی در شرایط جنگی …
سوم خرداد و دوم خرداد خیلی شباهت دارند!/ آن طرف صیاد شیرازی …
«هر چند میان دو رخداد تاریخی 2 خرداد 76 و 3 خرداد 61 پانزده سال فاصله وجود داشت، اما از ویژگی های مشترکی برخوردار بودند! یکی در شرایط جنگی …
معین: 2خرداد و 3خرداد ویژگی‌های مشترکی دارند! | پایگاه خبری …
مصطفی معین نوشت: هر چند میان دو رخداد تاریخی ۲ خرداد ۷۶ و ۳ خرداد ۶۱ پانزده سال فاصله وجود داشت، اما از ویژگی های مشترکی برخوردار بودند!

برچسب‌ها:, , , , ,