FILEMAIN
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب …
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب آشامیدنی در برخی … برای مردم در تامین آب آشامیدنی در بعضی از مناطق اهواز بوجود آمده، دستور داد …
دستور رئیس جمهور برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب …
رئیس جمهور بر رسیدگی فوری مشکل آب آشامیدنی در برخی مناطق اهواز تاکید کرد.
دستور روحانی برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب آشامیدنی در …
رئیس جمهور با اشاره به برخی از مشکلاتی که اخیراً برای مردم در تأمین آب آشامیدنی در بعضی از مناطق اهواز بوجود آمده، دستور داد تا سریع‌تر اقدامات لازم …
دستور روحانی برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب آشامیدنی در …
رئیس جمهور در گفتگوهای جداگانه با وزیر نیرو و استاندار خوزستان بر رسیدگی فوری و حل مشکل آب آشامیدنی در برخی مناطق اهواز تاکید کرد.
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب …
رئیس‌جمهور روز گذشته در گفت‌وگوهای جداگانه با وزیر نیرو و استاندار خوزستان بر رسیدگی فوری و حل مشکل آب آشامیدنی در برخی مناطق اهواز تأکید …
روحانی دستور داد: رسیدگی فوری و حل مشکل آب آشامیدنی در …
رییس جمهور در گفت‌وگو‌های جداگانه با وزیر نیرو و استاندار خوزستان، خواستار رسیدگی فوری و حل مشکل آب آشامیدنی در برخی مناطق اهواز شد.
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب …
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب آشامیدنی در برخی مناطق اهواز · گروه آنلاین; منبع: خبرگزاری ایسنا · سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت …
دستور روحانی برای حل فوری مشکل آب آشامیدنی در اهواز
رئیس جمهور در گفت‌وگوهای جداگانه با وزیر نیرو و استاندار خوزستان برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب آشامیدنی در برخی مناطق اهواز تاکید کرد.
دستور رئیس جمهور برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب …
دستور رئیس جمهور برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب آشامیدنی در برخی مناطق اهواز. رئیس جمهور برای رسیدگی و حل مشکل آب در اهواز دستور ویژه ای را …
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب …
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی فوری و حل مشکل آب آشامیدنی در برخی مناطق اهواز. روحانی در گفت‌وگوهای جداگانه با دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو و …